Rekonstrukce firmy KK TECHNOING, spol. s r.o.

Vnitřní práce, zatím bez fasády - vstupní vestibul a parkovací plocha s opěrnými zdmi, nová jídelna v suterénu apod.

Termín realizace: 2010