RD Čeňkov u Příbramě

Hrubá stavba.

Termín realizace: 2003